Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Strona główna

 

   

                                             

 

Pośród wielu osiągnięć ludzkości, tych które znacząco zmieniły życie człowieka, znajduje się niewątpliwie myśl stworzenia szkoły. Szkoły – specyficznej instytucji, której jedynym celem jest i będzie przekazywanie światu wiedzy i umiejętności, kreowanie człowieka zdolnego do twórczego życia w społeczeństwie i dla jego dobra.

Dyrektor Jerzy Jobczyk

DEKALOG ABSOLWENTA
1. Odróżnia dobro od zła
2. Kulturalnie zaochowuje się w domu, szkole, na ulicy
3. Umie organizować pracę własną, jest twórczy
4. Potrafi współpracować w grupie, jest tolerancyjny i odpowiedzilany
5. Ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej
6. Identyfikuje się z kulturą polską i europejską
7. Poświęca swój czas na pracę dla innych
8. Szanuje siebie i innych, jest asertywny
9. Troszczy się o zdrowie, przestrzega zasad higieny
10. Zna podstawy języka obcego i dba o kulturę języka ojczystego
Nauka zdalna dla klas 4-6 od 26.10.2020

23 października 2020, 13:31

 

Uczniowie klas 4-8 od 26.10.2020 /poniedziałek/ do odwołania przechodzą w system nauczania zdalnego zgodnie z decyzją Premiera RP, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Klasy 4-8 pracować będą według aktualnych planów lekcji w dzienniku Librus.  

Klasy 1-3 będą miały zajęcia w szkole według aktualnych planów lekcji.

Świetlica bedzie otwarta od 6.30 do 16.30.

Biblioteka, pedagodzy będą pracować w szkole zgodnie ze swoim planem.

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W SP5

Wojewódzki konkurs z języka polskiego

Dnia 13 października 2020 r w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego pod patronatem Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Pomorska Liga Zadaniowa - przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

7 października 2020 r odbył się I szkolny etap Pomorskiej Ligi Zadanowiej "Zdolni z Pomorza"  z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

INFORMACJA O WZNOWIENIU ZAJĘĆ

02 października 2020, 13:48

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły informujemy, że od 05 października 2020r powracamy do nauczania stacjonarnego (w szkole).

Dotyczy to wszystkich uczniów klas 1-8. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć.

Prosimy pamiętać o maseczkach i zachowywaniu dystansu społecznego.

Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi we wrześniu strefami.

Na basen jeszcze nie jeździmy.

KOMUNIKAT

Decyzją Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytowie oraz zgody Organu Prowadzącego tj. Gminy Bytów, od 28 09.2020r. do 02.10.2020r. zostaje wprowadzone w szkole nauczanie hybrydowe.

Klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne według dotychczasowych zasad.

Klasy I-III realizują naukę w systemie stacjonarnym według obowiązującego planu lekcji.

Lekcje przez cały tydzień będą odbywały się  w przydzielonej tylko dla danej klasy sali lekcyjnej.

Przydział sal:

Parter – wejście główne do szkoły

Klasa Ia  -  sala nr 2                       

Klasa Ib -   sala nr 1

Klasa Ic -   sala nr 4

Klasa IIa  - sala nr 6

Klasa IIb -  sala nr 5

Klasa IIc -  sala nr 3

I Pietro –wejście od strony poczty

Klasa IId  -  sala nr 7

Klasa IIIa -  sala nr 9

Klasa IIIb -  sala nr 10

Klasa IIIc -  sala nr 11

W klasie IIIa i IIIc ze względu na nieobecność nauczycieli zostały wyznaczone stałe zastępstwa:

Klasa IIIc – lekcje prowadzi Ł. Pałubicka

Klasa IIIa – lekcje prowadzi D. Błaszkowska

Świetlica pracuje według dotychczasowego planu.

Zajęcia dodatkowe z języka kaszubskiego i ukraińskiego oraz zajęcia logopedyczne zostają odwołane.

                                                             Dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice, drogie Świetliczaki!

Podczas nauczania zdalnego, zapraszamy do wspólnie spędzonych chwil na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica, jak zawsze całkowicie na zasadzie dobrowolności, w chwilach wolnych od pracy zadanej przez wychowawców.

         Jesiennie pozdrawiamy – Panie ze Świetlicy 1-3

BIBLIOTEKA – NAUCZANIE ZDALNE

Biblioteka szkolna informuję, że w czasie trwania nauki zdalnej, będziemy umieszczać na stronie internetowej szkoły, w zakładce BIBLIOTEKA, posty rozwijające kompetencje czytelnicze.    

Zawieszenie zajęć w szkole od 18.09.2020

Szanowni Państwo


1. W związku z pozytywnym wynikiem badań w kierunku koronawirusa zawieszam zajęcia w całej szkole od dnia 18.09.2020 roku. Zajęcia będą realizowane w systemie zdalnym.

 
                                      Dyrektor Szkoły

2. W związku z pozytywnym wynikiem badań w kierunku koronawirusa u jednego z nauczycieli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakłada obowiązek kwarantanny dla chłopców z klas 4b, 4c, 5a, 5b, 7a, 7b, 7e, 7f oraz całej klasy 6b wraz z członkami rodzin razem zamieszkującymi. To oznacza konieczność pozostania w domu i oczekiwania na kontakt w dniu 18.09.2020 roku Inspekcji Sanitarnej w Bytowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie

 

3. W związku z pozytywnym wynikiem badań w kierunku koronawirusa u drugiego z nauczycieli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakłada obowiązek kwarantanny dla chłopców z klas 7c, 7d, dla dziewczynek z klasy 5a, 8b, 8e, oraz całej klasy 4a i 5b wraz z członkami rodzin razem zamieszkującymi. To oznacza konieczność pozostania w domu i oczekiwania na kontakt w dniu 18.09.2020 roku Inspekcji Sanitarnej w Bytowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie

Podziękowania dla organizatorów konkursu Kangur

Słupskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR gorąco dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. 

ZAŚWIADCZENIE KANGUR

UBEZPIECZENIE

 

Szanowni Rodzice,


Na Rok Szkolny   2020/2021 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę   grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w   InterRisk

strona:    1    2    3    4    5    Next page
Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5