Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Strona główna

 

   

                                             

 

Pośród wielu osiągnięć ludzkości, tych które znacząco zmieniły życie człowieka, znajduje się niewątpliwie myśl stworzenia szkoły. Szkoły – specyficznej instytucji, której jedynym celem jest i będzie przekazywanie światu wiedzy i umiejętności, kreowanie człowieka zdolnego do twórczego życia w społeczeństwie i dla jego dobra.

Dyrektor Jerzy Jobczyk

DEKALOG ABSOLWENTA
1. Odróżnia dobro od zła
2. Kulturalnie zaochowuje się w domu, szkole, na ulicy
3. Umie organizować pracę własną, jest twórczy
4. Potrafi współpracować w grupie, jest tolerancyjny i odpowiedzilany
5. Ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej
6. Identyfikuje się z kulturą polską i europejską
7. Poświęca swój czas na pracę dla innych
8. Szanuje siebie i innych, jest asertywny
9. Troszczy się o zdrowie, przestrzega zasad higieny
10. Zna podstawy języka obcego i dba o kulturę języka ojczystego
Podręczniki dla 4-8 w nowym roku

Podręczniki na nowy rok szkolnyzakupi szkoła w ramach dotacji celowej MEN. 

Rodzice zobowiązani są do zakupu podręczników do religii.

Wykaz podręczników dla klas 4-8

 

Praca dla nauczyciela wspomagajacego

Szkoła poszukuje dwóch nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych w w klasie 2 - 20 godzin/etat/ i w klasie 4 - 20 godzin /etat/. Wymagania  - pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska w tym terapia osób ze spektrum autyzmu. 

Czas na składanie dokumentów do 15 sierpnia 2024 roku w sekretariacie szkoły. 

Dotacja z Unii Europejskiej na projekt pn. Edukacja włączająca w gminie Bytów


Gmina Bytów otrzymała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Edukacja włączająca w gminie Bytów”, którego celem jest wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych gminy Bytów.

Zebranie nowych klas pierwszych 24-25

SZANOWNI PAŃSTWO

Zebranie z rodzicami uczniów, którzy we wrześniu 2024 roku

rozpoczną naukę w klasie pierwszej w naszej szkole odbędzie się

26 sierpnia 2024 roku o godzinie 16.30

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

„Miej odwagę być mądrym”

                                                 Horacy

     21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

    O godz.800 absolwenci po raz ostatni usłyszeli dzwonek w murach SP 5.

Preludium do zakończenia roku szkolnego 2023/2024

14 czerwca 2024 r. na holu szkoły odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 

 

FESTIWAL W KOSZALINIE

Ostatni weekend roku szkolnego 2023/24  uczniowie uczący się j.ukrainskiego spędzili bardzo pracowicie. Brali udział w 49 Ogolnopolskim Festiwalu Ukrainskich Zespołów Dzieciecych w Koszalinie. 

Z WIZYTĄ W ZAGRODZIE CUD MIÓD

W dniu 14.06.24 dzieci z klas 1-3 uczące się j.ukrainskiego i j. kaszubskiego były na wycieczce w Zagrodzie - Cud Miod. Uczniowie uczestniczyli w Eksperymenciakach - zajeciach, podczas których dowiedzieli się co to chemia i fizyka oraz jak bezpiecznie wykonywać eksperymenty. 

BRĄZOWY MEDAL - BLANKA TYPA

Brązowy medal🥉 Blanki Typa w finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi w biegu na 300m!
Gratulacje!!!!

Powiatowy konkurs na plakat graficzny

14 czerwca 2024r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie profilatyczne, na którym ogłoszono wyniki POWIATOWEGO KONKURSU NA PLAKAT GRAFICZNY E-PAPIEROS - NIEBEZPIECZNA MODA, w którym uczestniczyła klasa 6c.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    Next page
Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5